Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

Agriton logga

Vetenskap

Det finns många vetenskapliga studier om användningen av EM® inom områden som tex jordbruk, djurhållning, vattenrening och hälsa. Överst på denna sida har vi lyft fram några av dessa studier.

Längst ner på sidan listar vi de rapporter och studier som finns på EMRO’s hemsida. Dessa är sortera per år.

På EMRO´s (Effective Microorganism Research Organisation) sida finns också många internationella fallstudier listade per område och land. Dessa hittar du här.

Rapport om effektiviteten av Wipe & Clean, biologisk rengöring från Agriton, vid användning på tre platser i Gent, Holland - 2013

Tre platser testades: allmänna toaletter, dagis och servicecenter. Resultaten visar att appliceringen av den biologiska rengöringsprodukten från Agriton gav goda resultat i jämförelse med den tidigare använda rengöringsprodukten.

Etablering av miljövänligt sjukhus med hänsyn till mänskligt och omgivningens mikrobiom - 2016

Syftet med studierna är att undersöka om effektiva mikroorganismer kan minska sjukvårdsrelaterade sjukdomar (HAI) i städning, matlagning och avfallshantering. Resultatet antyder att tillväxt av E. coli & coliform gruppen och MRSA undertrycks av tex. mjölksyrabakterier i EM®.

EM®-foder till bin är ett lovande alternativ i kampen mot Nosema

Trots att många negativa faktorer bidrar till en minskning av pollinerare är det grundläggande med forskning om alla de näringsalternativ som kan förbättra och bibehålla bikoloniernas hälsa. EM® för bin är ett lovande alternativt fodertillskott för nosemosbekämpning i bikolonier och skapar en successiva minskningar av sporer. Detta är den första studien som rapporterar om fördelarna med EM® samt dess roll i biets näringsfysiologi.

Antiinflammatoriska och immunstimulerande effekter från effektiva mikroorganismer avslöjad i funktionella genomik och metabolomanalyser – 2015

Citat: ECEM inhibited the LPS-upregulated expression of one group of, pro-inflammatory genes (iNos, Il6 and Cox2) but not another group genes (Tnf, Ccl7 and Dusp2); it also upregulated the expression of Cd1d1, which participates in antigen presentation on lipids, resulting in activation of natural killer T (NKT) cells related to infection defence and cancer.

Fermentation (Bokashi) jämfört med kompostering av organiskt avfallsmaterial. Konsekvenser för näringsförluster och CO2-fotavtryck - 2016

Att fermentera med Bokashitekniken jämfört med traditionell kompostering, resulterar i: • Lägre näringsförluster • Betydande lägre utsläpp av växthusgaser (CO2, CH4, NO2) • 27 gånger lägre kolavtryck per enhet slutprodukt • Mindre arbete krävs eftersom det inte behöver blandas regelbundet

Utveckling av en hållbar räk- och krabbkultur teknologi med användning av Effektiva Mikroorganismer – 2015

Utvärdering av effekten av EM i räkodling: När EM applicerades minskade NH4+ -N i vatten i genomsnitt 57% jämfört med kontrollgruppen. Minskning av parametrar som COD och NO2-N observerades också.

Minskning av sjukvårdsrelaterade infektioner som en följd av probiotikabaserad rengöring. En multicenter-, framtids-, interventionsstudie - 2018

Sjukvårdsrelaterade infektioner (HAI) är ett globalt problem. Kontaminering av sjukhusytor bidrar till spridningen som ej går att effektivt kontrollera med konventionell rengöring. I studien undersöktes användningen av ett probiotikabaserat rengöringssystem. Resultatet visar en tydlig koppling mellan HAI-förekomst och miljö-mikrobiota.

Apoptotisk potential för fermenteringsextrakt från effektiva mikroorganismer på mänskliga cancerceller - 2015

Citat: Here we demonstrate that the concentrated form of the EM-X from its original fluid also possess antiproliferation ability together with induction of apoptosis on the human cancer cell lines including Hep3B hepatocellular carcinoma (HCC) and KG1a acute myelogenous leukemia (AML).

Studier om tillämpning av Effektiv Mikroorganismer (EM) och CRF (gödningsmedel med kontrollerad frisättning) på näringsinnehållet i löv och avkastningen av tomater - 2014

Slutsats: vid applicering av Effektiva Mikroorganismer vid ympning, samt i kombination med ympning + växtsprutning, noterades en signifikant effekt på storleken och kommersiella avkastningen av tomater.

Utvärdering av jordegenskaper med organisk substans och införlivande av effektiva mikroorganismer - 2003

Slutsats: Införlivande av effektiva mikroorganismer (EM) ökade den biologiska jordaktiviteten, vilket bidrog till en snabb humifiering av färskt organiskt material.

Komplett genomsekvens för den metaboliskt mångsidiga fotosyntetiska bakterien Rhodopseudomonas palustris

Rhodopseudomonas palustris är en av de mest metaboliskt versatila bakterierna i världen. Denna fotosyntesbakterie är unik och anpassningsbar genom sina fyra olika strategier att köra fotosyntes.

En innovativ strategi för sjukhusrengöring med probiotika. In vitro- och fältförsök - 2015

Syfte: Att undersöka effektiviteten för ett rengöringssystem med användning av probiotiska bakterier baserat på principen om biologisk konkurrens: Probiotic Cleaning Hygiene System (PCHS). Slutsats: PCHS fungerar hållbart över tid på grund av stabiliseringen genom en biofilm som minskar spridningen av patogena mikroorganismer. Probiotika är därför en effektiv produkt för att sanera sjukhusmiljön.

Förbättring av immunfunktionen med EM-X Gold - en hälsodrink med extrakt från en kultur av effektiva mikroorganismer – 2015

Syftet med studien var att undersöka effekten av EMX-Gold på mänsklig immunitet. Resultaten tyder på att det dagliga tillskottet av EM-X Gold kan vara effektivt för att hålla immunfunktionen på en hög nivå.

Effektiva mikroorganismer och deras inflytande på vegetabilisk produktion - en översyn 2013

Slutsats: EM kan förbättra grönsaks- kvaliteten och avkastningen genom att minska förekomsten av skadedjur och sjukdomar och genom att skydda mot ogräs och därmed bidra till ett hållbart jordbruk.

Formulering av effektiv mikrobiell konsortia och dess tillämpning för avloppsrensning – 2011

Resultaten visade att EM-behandlingen av avlopp minskade BOD, COD, TDS och TSS med 85%, 82%, 55% respektive 91%. Avloppets dåliga lukt och turbiditet minskades. Behandlingsprocessen är mycket livskraftig och ekonomisk. Det EM-behandlade vattnet är giftfritt och säkert att hälla bort eftersom det innehåller effektiva mikroorganismer. EM minskar miljöpåverkan av konventionella metoder.

Tillväxthämmande potential för fermenteringsekstrakt från effektiva mikroorganismer (EM-X) på cancerceller – 2004

Citat: We have shown that the double concentrate of EM-X (EM-X2) at concentrations of 20-30% by volume, had growth inhibitory activity on MDA-MB231 breast cancer cell line and K-562 chronic myelogenous leukemia cell lines.

Vetenskapliga studier om användningen av EM® 1998 - 2019

ikon mikroorganismer
 1. 2019

  Research of Effective Microorganisms on dairy sewage sludge stabilization.

  Journal of Ecological Engineering. 20(3), 241-252.

  Boruszko, D.

 2. 2018

  Peat soils stabilization using Effective Microorganisms (EM).

  IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 140(2018)012088.

  Yusof, N.Z., Samsuddin, N.S., Hanif, M.F., Osman, S.B.S.

  https://doi.org/10.1088/1755-1315/140/1/012088

  Efficacy of organic foliar formulations on the biometric and biochemical attributes of mulberry, Morus sp.

  Trends in Biosciences. 11(23), 3152-3156.

  Thangaroja, K., Murugesh, K.A., Shanmugam, R., Bharani, A.

  Nutrients content and quality of liquid fertilizer made from goat manure.

  IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. 1022(2018)012053.

  Sunaryo, Y., Purnomo, D., Darini, M.T., Cahyani, V.R.

  https://doi.org/10.1088/1742-6596/1022/1/012053

  Introducing natural farming in black pepper (Piper nigrum L.) cultivation.

  International Journal of agronomy. Volume 2018, Article ID 9312537.

  Sulok, K.M.T., Ahmed, O.H., Khew, C.Y., Zehnder, J.A.M.

  https://doi.org/10.1155/2018/9312537

  Effect of probiotic em-4 in feeds on the growth and survival rate of goldfish (Carrasius auratus).

  International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 6(3), 108-111.

  Sitorus, H., Ramija, K.E.L., Akhir, D.I.S.

  Multi-microbial compounds eliminate or reduce Salmonella typhimurium from one-third of poultry liter samples within 8 days.

  Research Journal of Poultry Sciences. 11(1), 5-8.

  Sheffield, C.L., Crippen, T.L., Beier R.C.

  Italian chabazitic-zeolite and effective microorganisms for the qualitative improvement of olive trees.

  Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali. 125, 13-17.

  Prisa, D.

  Effect on survival and bacterial community composition of the aquaculture water and gastrointestinal tract of shrimp (Litopenaeus vannamei) exposed to probiotic treatments after an induced infection of acute hepatopancreatic necrosis disease.

  Aquaculture Research. 49(10), 3270-3288.

  Pinoargote, G., Flores, G., Cooper, K., Ravishankar, S.

  Evaluation of the efficacy of probiotics in vitro against Vibrio parahaemolyticus, causative agent of acute hepatopancreatic necrosis disease in shrimp.

  Journal of Probiotics & Health. 6(1),193.

  Pinoargote, G., Ravishankar, S.

  https://doi.org/10.4172/2329-8901.1000193

  Effects of salinity on acid production and growth of three probiotic microbes with potential for application in intensive shrimp aquaculture.

  Journal of Probiotics & Health. 6(1),191.

  Pinoargote, G., Ravishankar, S.

  https://doi.org/10.4172/2329-8901.1000191

  Application of effective microorganisms in soil-cement mixtures.

  International Journal of Engineering & Technology. 7(3.2), 306-310.

  Petrash, O., Petrash, R., Popovych, N.

  Increasing nutrition value of fermented rice hull through biofermentation of lactobacillus complex bacteria supplemented.

  International Journal of Life Sciences. 2(2), 73-82.

  Partama, I.B.G., Yadnya, T.G.B., Trisnadewi, A.A.A.S., Sukada, I.K.

  Fermented rice husk utilization of effective microorganisms-4 supplemented with Piper betle L. performance, meat quality, antioxidant capacity, and meat cholesterol levels of Bali duck.

  International Journal of Life Sciences. 2(3), 98-110.

  Partama, I.B.G., Yadnya, T.G.B., Trisnadewi, A.A.A.S., Sukada, I.K.

  Impact of effective microorganisms on the transfer of radioactive cesium into lettuce and barley biomass.

  Journal of Environmental Radioactivity. 192, 491-497.

  Nikitin, A.N., Cheshyk, I.A., Gutseva, G.Z., Tankevich, E.A., Shintani, M., Okumoto, S.

  Effect of effective microorganisms and gypsum amendments on nutrient leaching, pH, electrical conductivity, and Okra growth parameters under coastal saline soil.

  Communications in soil science and plant analysis. 49(18), 2327-2337.

  Mtolera, I., Dongli, S.

  Growth of Zelkova serrata seedlings in a containerised production system treated with effective microorganisms and biochar.

  Journal of Tropical Forest Science. 30(1), 49-57.

  Meng, L., Rahman, A., Han, S.H., Kim, S.B., Cho, M.S., Park, B.B.

  Soil maize cultivar-related challenges on Striga hermonthica infested fields in Western Kenya.

  Journal of Plant Studies. 7(2), 41-48.

  Manyasi, C.N., Ochieno, D.M.W., Muyekho, F.N., Muoma, J.V.O., Pamela, M.M., Nuluyange, V.

  Improvement of soil quality using bokashi composting and NPK fertilizer to increase shallot yield on dry land.

  Australian Journal of Crop Science. 12(11), 1743-1749.

  Lasmini, S.A., Nasir, B., Hayati, N., Edy, N.

  Effect of EM Bokashi® multimicrobial probiotic preparation on the non-specific immune response in pigs.

  Probiotics and Antimicrobial Proteins. 1-14..

  Laskowska, E., Jarosz, L.S., Gradzki, Z.

  https://doi.org/10.1007/s12602-018-9460-5

  Effect of microbial consortia on photosynthetic efficiency of Arabidopsis thaliana under drought stress.

  Chiang Mai Journal of Science. 45(1), 1-10.

  Kalaji, H.M., Pathom-Aree, W., Lotfi, R., Balaji, P., Elshery, N., Gorska, E.B., Swiatek, M., Horaczek, T., Mojski, J., Kociel, H, Rytel, M.M., Yoosathaporn, S.

  Soil carbon and nitrogen sequestration and crop growth as influenced by long-term application of effective microorganism compost.

  Chilean Journal of Agricultural Research. 78(1), 13-22.

  Hu, C., Xia, X., Chen, Y., Han, X.

  Effect of pretreatments on compost from shredded oil palm empty fruit bunch with palm oil mill effluent anaerobic sludge and chicken manure.

  Bioresources. 13(3), 4998-5012.

  Hamzah, N.H.C. Yahya, A., Man, H.C., Baharuddin, A.S.

  Response of Silybium marianum L. plants to foliar application of algae, chitosan and effective microorganisms.

  Bioscience Research. 15(2), 628-636.

  El-Khateeb, M.A., El-Attar, A.B., Fayed, R.G.

  The effect of biofertilizer and nitrogen rates on quantitative and qualitative properties of strawberry cultivar ‘Paros’.

  Journal of Central European Agriculture. 19(3), 517-529.

  Einizadeh, S., Shokouhian, A.A.

  Sludge reduction in wastewater of beet sugar industry using the effective microorganisms. In Abu Qurgas Sugar Factory.

  Egyptian Sugar Journal. 10, 63-82..

  Doas, N.S., Ghandour, M.A., Abd-Alla, M.H.Abd., Mohamed, M.A.El-K., Ahmed, O.M.

  Enhanced composting of market waste using effective microorganisms.

  International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). 5(11), 645-652..

  Devi, E., Mugilvannan, R.

  Effect of indigenous and effective microorganisms fertilizers on soil microorganisms and yield of Irish potato in Bambili, Cameroon.

  African Journal of Microbiology Research. 12(15), 345-353.

  Desire, T.V., Fosah, M.R., Fotso, M.H.D.

  Effect of effective micro-organisms on the proline and MDA contents in herb plant material of Ocimum basilicum L. var. Piccolono.

  Fresenius Environmental Bulletin. 27(11), 7409-7415.

  Auriga, A., Wrobel, J.

  The influence of Effective Microorganisms and number of buds per cane in viticulture on chemical composition in fruits.

  Journal of Applied Botany and Food Quality. 91, 271-280.

  Auriga, A., Ochmian, I., Wrobel, J., Oszmianski, J.

  Biofertilizer (EM-1) effect on growth and yield of three bread wheat cultivars.

  Journal of Central European Agriculture. 19(3), 530-543.

  Ai-Naqeeb, M.A-R., Ai-Hilfy, I.H.H., Hamza, J.H., Al-Zubade, A.S.M., Ai-Abodi, H.M.K.

  Effect of temperature on removal of COD and TSS from artificial river water by mudballs made from EM4, rice bran and clay

  International Journal of GEOMATE. 12(33): 91-95.

  " Nugroho, F.L.

  http://en.ustc.findplus.cn/?h=articles&db=edselc&an=edselc.2-52.0-85018271668

  Development of low thermal mass cement-sand block utilizing peat soil and effective microorganisms

  Case Studies in Construction Materials, 8, 8-15.

  Idris, I.H.M., Yusof, N.Z.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509517301559

  Effect of Multi-Microbial Probiotic Formulation Bokashi on Pro- and Anti-Inflammatory Cytokines Profile in the Serum, Colostrum and Milk of Sows, and in a Culture of Polymorphonuclear Cells Isolated from Colostrum

  Probiotics and Antimicrobial Proteins, 1-13.

  Laskowska, E., Jorosz, L., Gradzki, Z.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29305686

  Growth Inhibition of Various Pathogenic Microorganisms Using Effective Microorganisms (EM)

  International Journal of Research and Engineering, 4(12), 283-286.

  Safwat, S.M., Rozaik, E.

  http://digital.ijre.org/index.php/int_j_res_eng/article/view/320

 3. 2017

  Influence of Effective Microorganisms on growth performance of broiler chicken under local conditions.

  International Journal of Multidisciplinary Studies. 4(1), 67-73.

  Jayathilaka B.R., Nayananjalie, W.A.D., Adikari, A.M.J.B., Samaraweera, B.W.N.J.

  Impact of some safe agricultural treatment on insect pests, vascular wilt disease management and Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) productivity under Siwa Oasis conditions.

  International Journal of Environment. 6(4), 139-162.

  Hashem, H., El-Hadidy, A.E.A., Ali, E.A.

  The influence of effective microorganisms application on the chemical composition in lettuce grown under cover.

  Ecological Chemistry and Engineering A. 24(1), 113-121.

  Gorski, R., Kleiber, T., Sobierralski, K.

  Efficacy of organic fertilizers produced using locally formulated effective microorganisms on the growth and yield responses of maize.

  Asian Journal of Biotechnology and Bioresource. 2(1), 1-9.

  Ezeagu, G.G., Ijah, U.J.J., Abioye, O.P., Dauda, B.E.N.

  The use of humic acid and EM in replacement of NPK chemical fertilization for the production of Gardenia jasminoides pot plants.

  Scientific Journal of Flowers & Ornamental plants. 4(1), 121-130.

  Badran, F.S., Abdou, M.A., El-Sayed, A.A., El-Sayed, B.A., Gohar, A.A.

  Secondary settling tanks enhancement using Effective Microorganisms

  International Journal of Current Engineering and Technology, 7(5), 1791-1796.

  Aboulfotoh, A.M.

  http://inpressco.com/secondary-settling-tanks-enhancement-using-effective-microorganisms/

  Bioremediation of petroleum sludge using effective microorganism (EM) technology

  Petroleum Science and Technology, 35(14), 1515-1522.

  Ahmad, J.

  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10916466.2017.1356850?journalCode=lpet20

  Performance Optimization of Microbes from Shrimp Pond Sediment by Adding EM4 In Nitrification Process for the Treatment of Wastewater Containing High Ammonia Concentration

  Microbiology Indonesia, 11(3), 94-102.

  Ambarsari, H., Harahap, M. R.

  http://jurnal.permi.or.id/index.php/mionline/article/view/587

  Impact of effective microorganisms actuate (EMa) on development of barley, corn and chard plants

  Current Science Perspectives, 3(1), 60-66.

  Mouhamad, R.S., Fadhel, A.S., Yousir, S.A., Razaq, I.B., Iqbal, M., Ayub, S., Younas, U.

  https://www.researchgate.net/publication/311667209_Impact_of_effective_microorganisms_actuate_EMa_on_development_of_Barley_Corn_and_Chard_plants

  Reducing water salinity using effective microorganisms

  Net Journal of Agriculture Science, 5(3), 114-120.

  Mouhamad, R.S., Mutlag, L.A., Al-Khateeb, M.T., Iqbal, M., Nazir, A., Ibrahim, K.M., Mussa, R.A., Jassam,O.H.

  http://www.netjournals.org/z_NJAS_17_048.html

  Growth and Yield Performance of Banana (Musa Acuminate L.) as Affected by Different Farm Manures

  Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 5(2), 199-203.

  Panelo, B.C., Diza, M.T.M.

  http://www.ingentaconnect.com/content/doaj/23507756/2017/00000005/00000002/art00022

  The growth rate of Nile tilapia Oreochromis niloticus fry fed on fermented Lemna sp. meal

  Journal Akuakultur Indonesia, 16(1), 101-106.

  Rostika, R., Andriani, Y., Abram, A.H., Vinasyiam, A.

  http://journal.ipb.ac.id/index.php/jai/article/view/16980

  Investigation of effective microorganisms application method on alleviation of salt stress effects on root morphology of sweet corn

  Ratarstvo & Povrtarstvo, 54(2), 48-55.

  Sabeti, Z., Armin, M., Kakhki, V.

  https://www.researchgate.net/publication/320167781_Investigation_of_effective_microorganisms_application_method_on_alleviation_of_salt_stress_effects_on_root_morphology_of_sweet_corn

  Evaluation of Effective Microorganisms on home scale organic waste composting

  Journal of Environmental Management.

  Fan, Y.V., Lee, C.T., Klemes, J.J., Chua, L.S., Sarmidi, M.R., Leow, C.W.

  http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.019

  Bioaugmentaton in Technosols created in abandoned pyritic tailings can contribute to enhance soil C sequestration and plant colonization.

  Science of the Total Environment., 593-594, 357-367. .

  Zornoza, R., Gomez-Garrido, M., Martinez-Martinez, S., Gomez-Lopez. M.D., Faz, A.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717306733

  Application of effective microorganisms technology as a lake restoration tool - a case study of Muchawka Reservoir.

  Journal of Elementology. , 22(2), 529-543.

  Sitarek M., Napiorkowska-Krzebietke A., Mazur R., Czarnecki B., Pyka J.P., Stawecki K., Olech M., Soltysiak S., Kapusta A.

  https://www.growkudos.com/publications/10.5601%25252Fjelem.2016.21.2.1196/reader

  Effects of farmyard manure and activated effective microorganisms on rain-fed upland rice in Mwanza, Tanzania.

  Organic Agriculture., 7(2), 83–93. .

  Saidia, P.S., Mrema, J.P.

  https://link.springer.com/article/10.1007/s13165-016-0154-6

  Use of Effective Micro-organisms (EM) technology and self-compacting concrete (SCC) technology improved the response of cementitious systems.

  Construction and Building Materials., 152, 642-650. .

  Rizwan, S.A., Khan, H., Bier, T.A., Adnan, F.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095006181730990X

  Nutrient content of Liquid Organic Fertilizer (LOF) by various bio-activator and soaking time.

  NUSANTARA BIOSCIENCE, 9(2), 209-213. .

  Raden, I., Fathillah, S.S., FADLI, M., SUYADI.

  https://smujo.id/nb/article/view/1758

  Effect of temperature on removal of COD and TSS from artificial river water by mudballs made from EM4, rice bran and clay.

  International Journal of GEOMATE. , 12(33), 91-95..

  Nugroho, F.L., Rusmaya, D., Yustiani, Y.M., Fajar Ibnil Hafiz, F.I., Putri, R.B.T.

  https://www.researchgate.net/publication/316606741_Effect_of_temperature_on_removal_of_COD_and_TSS_from_artificial_river_water_by_mudballs_made_from_EM4_rice_bran_and_clay

  In-vessel co-composting of yard waste and food waste: an approach for sustainable waste management in Cameron Highlands, Malaysia.

  International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 6(2), 149–157..

  Malakahmad, A., Idrus, N.B., Abualqumboz, M.S., Yavari, S., Kutty, S.R.M.

  https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-017-0163-9

  The effect of feed supplementation with effective microorganisms (EM) on pro- and anti-inflammatory cytokine concentrations in pigs.

  Research in Veterinary Science, 115, 244-249. .

  Laskowska, E., Jarosz, L., Grądzki, Z

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28549299

  Evaluation of milk production performance of lactating Fogera cows fed with urea and effective micro-organisms treated rice straw as basal diet.

  International Journal of Scientific and Research Publications. , 7(5), 45-50..

  Gulilat, L., Walelign, E

  http://www.ijsrp.org/research-paper-0517.php?rp=P656371

  In vitro evaluation of nutrient content of Asian Palmyra palm’s (Borassus flabellifer L.) husk fermented with EM-4 for beef cattle feed.

  International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology, 4(1), 13-19.

  Dahlan, D. N. A, Khotimah, K.

  http://www.ijcrbp.com/abstractview.php?ID=224&vol=4-1-2017&SNo=3

 4. 2016

  Evaluation of activated effective microorganisms (EM-2) as biological crop residue treatment option targeted for feeding crossbred dairy cattle.

  Ethiopian Journal of Animal Production. 16(1), 17-35.

  Kitaw, G., Kehaliw, A., Feyissa F., Assefa, G.

  Composting of Organic Residues as Influenced by Effective Microorganisms and Earthworms

  Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research, 34(2), 38-42.

  Naik, S., Dodake, B.

  Evaluation of Effective Microorganisms® efficacy on 'Candidatus Phytoplasma solani'-infected and healthy periwinkle plants

  Mitteilungen Klosterneuburg, 66, 74-92.

  Pierce, S., Quaglino, F., Montagna, M., Spada, A., Iriti, P.C.M.

  https://www.researchgate.net/publication/298346094_Effective_MicroorganismsR_efficacy_on_'Candidatus_Phytoplasma_solani'-infected_and_healthy_periwinkle_plants

  Characterization of household solid waste compost inoculated with Effective Microorganisms

  Modern Environmental Science and Engineering, 2(3), 194-200.

  Bakari, S.S., Laila M. Moh’d, L.M., Maalim, M.K., Aboubakari, Z.M., Salim, L.A., Ali, H.R.

  Fertilizing frequency of soybeans compost to the growth of sentang seedlings (Azadirachta excelsa (JACK) M. JACOBS)

  Jurnal Silvikultur Tropika, 7(3), Hal S4-S6.

  Rahmawathi, A.M., Wijayanto, N., Trianingtyas, A.

  http://journal.ipb.ac.id/index.php/jsilvik/article/view/15632

  Effect of EM (Effective Microorganism) addition on the quality of methane production from rice straw.

  International Journal of ChemTech Research., 9(12), 520-528.

  Widjaja, T., Anwar, H., Prajitno, D.H., Pujiastuti, L.

  Improvement of date palm (Phoenix dactylifera L.) plantlets during acclimatization stage by using EM (Effective Microorganisms) and potassein-N fertilizer.

  Middle East Journal of Agriculture., 5(2), 272-278.

  Abdel-Galeil, L.M., El-Baky, A.M.A., Metwaly, H.A.A., El-Din, S.I.M.

  Impact of bio-fertilizer on growth and yield of two sunflower (Helianthus annuus L.) hybrids at Shambat, Sudan.

  Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences, 3(4), 332-336.

  Basheer, H.G., Idris, A.E., Ahmed, B.E.A.M.

  http://distance.sustech.edu/index.php/college/publication/College_of_Agricultural_studies/Impact-of-Bio-Fertilizer-on-Growth-and-Yield-of-Two-Sunflower-Helianthus-annuus-L.-Hybrids-at-Shambat-Sudan/?&pubno=3420

  Study of commercial effective microorganisms on composting and dynamics of plant essential metal micronutrients.

  Journal of Environmental Biology, 37,937-941.

  Daur, I.

  http://search.proquest.com/openview/4c90ad5904d3f87939fe1cdb25cc1150/1?pq-origsite=gscholar&cbl=636374

  Tomato yield and quality under various combinations of organic compost

  Bioscience Journal, 32(5), 1147-1154. .

  Franca, F.C.T., Silvia, E.C., Pedrosa, M.W., Carlos, L.A., Maciel, G.M.

  http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/33057

  Phenology, yield and nutrient uptake efficiency of wheat as affected by organic and inorganic nitrogen fertilizer alone and in combination with Effective Microorganism

  Middle East Journal of Agriculture, 5(4), 431-438.

  Khan, A.Z., Muhammad, H., Muhammad, A., Khalil, S.K., Shah, Z., Amin, R.

  https://www.researchgate.net/publication/309203277_Phenology_Yield_and_Nutrient_uptake_Efficiency_of_Wheat_as_affected_by_Organic_and_Inorganic_Nitrogen_Fertilizer_alone_and_in-combination_with_Effective_Microorganism

  Effect of mineral, biofertilizer (EM) and zeolite on growth, flowering, yield and composition of volatile oil of Viola odorata L. plants.

  Journal of Horticultural Science & Ornamental plants, 8(3), 140-148.

  Mohamed, Y.F.Y., Ghatas, Y.A.A.

  https://www.researchgate.net/publication/306395644_Effect_of_Mineral_Biofertilizer_EM_and_Zeolite_on_Growth_Flowering_Yield_and_Composition_of_Volatile_Oil_of_Viola_odorata_L_Plants

  Effect of bio-fertilizer on growth and yield of two maize (Zea mays L.) cultivars at Shambat, Sudan.

  Scholars Journal of Agriculture and Veterinary Sciences., 3(4), 313-317.

  Obid, M.A., Idris, A.E., Ahmed, B.E.A.M.

  http://EMはMoroug Fertilizers Factory, Khartoum North, and Sudanより

  A sustainable approach to the municipal solid waste management in Neyyatinkara Municipality, Kerala, India.

  Applied Ecology and Environmental Sciences, 4(4), 89-95.

  Prakasam, V.R., Das, S.Y.

  http://pubs.sciepub.com/aees/4/4/2/

  Treatment of textile mill dye sludge by vermicomposting using Perionyx excavatus species.

  International Journal of Bioassays, 5(11), 4999-5003.

  Vasanth Pandiyan, C., Ravichandran, S., Elanchezhiyan, C., Balaji, K.

  http://www.academia.edu/30934982/Treatment_of_textile_mill_dye_sludge_by_vermicomposting_using_Perionyx_excavatus_species

  Agricultural wastes based-organic fertilizer (Bokashi) improve the growth and yield of soybean (Glycine max (L.) Merrill).

  International Journal of Agricultural Science, 1, 27-32.

  Wijayanto, T., Zulfikar, Tufaila, M., Sarman, A.M., Zamrun, M.F.

  http://www.iaras.org/iaras/journals/ijas

  Utilization of Effective Microorganisms based water hyacinth compost as biosorbent for the removal of basic dyes

  Desalination and Water Treatment. DOI:10.1080/19443994.2016.1143405.

  Bhagavathi Pushapa, T., Vijayaraghavan, J., Vijayaraghavan, K., Jegan, J.

  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19443994.2016.1143405

  Organic alfalfa production using different EM.1 composts

  Turkish Journal of Field Crops., 21(1), 139-147.

  Daur, I.

  https://www.researchgate.net/publication/302055692_ORGANIC_ALFALFA_PRODUCTION_USING_DIFFERENT_EM1_COMPOSTS

  Influence of organic fertilizers on physiological quality and rooting snapdragons (Antirrhinum majus)

  International Journal of Agriculture and Biology, 18, 515-520.

  Demirkaya, M., Stumpf, W., Jezik, K.

  https://www.researchgate.net/publication/286478304_Influence_of_Organic_Fertilizers_on_Physiological_Quality_and_Rooting_of_Snapdragons_Antirrhinum_majus

  Effective microorganisms impact on photosynthetic activity of Arabidopsis plant grown under salinity stress conditions

  Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Land Reclamation. , 48(2), 153-163.

  Kalaji, H.M., Cetner, M.D., Samborska, I.A., Lukasik, I., Oukarroum, A., Rusinowski, S., Pietkiewicz, S., Swiatek, M., Dabrowski, P.

  https://www.degruyter.com/view/j/sggw.2016.48.issue-2/sggw-2016-0012/sggw-2016-0012.xml

  Field evaluation of cattle manure along with effective microorganisms on growth and yield of capsicum (Capsicum annum L.)

  International Journal of Advanced Research and review (IJARR). , 1(4), 10-18.

  Karunarathna, B., Seran, T.H.

  https://www.researchgate.net/publication/312153505_Field_evaluation_of_cattle_manure_along_with_effective_microorganisms_on_growth_and_yield_of_capsicum_Capsicum_annum_L

  Microbial inoculant influences the germination and growth of Albizia lebbeck seedlings in the nursery

  Banko Janakari., 26(1), 82-89.

  Khan, B.M., Kabir, M.A., Hossain, M.K., Mridha, M.A.U.

  http://www.nepjol.info/index.php/BANKO/article/view/15507

  Solid waste management using Effective Microorganism (EM) technology

  International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences., 5(7), 804-815..

  Mathews, S., Gowrilekshmi, R.

  https://www.researchgate.net/publication/305272467_Solid_Waste_Management_using_Effective_Microorganism_EM_Technology

  Recent approaches for controlling downy mildew of cucumber under greenhouse conditions

  Plant Protection Science., 52(1), 1-9.

  Mohamed, A., Hamza, A., Derbalah, A.

  https://www.researchgate.net/publication/288808222_Recent_Approaches_for_Controlling_Downy_Mildew_of_Cucumber_under_Greenhouse_Conditions

  Microbial inoculant for seed germination and seedling growth of Acacia mangium Willd

  Journal of Applied Environmental and Biological Sciences., 6(5), 116-124.

  Mridha, M.A.U, Khan, B.M., Hossain, M.K.

  Application of Effective Microorganisms (EM) in food waste composting: A review

  Asia Pacific Environmental and Occupational Health Journal. , 2(2), 37-47.

  Muttalib, S.A.A., Ismail, S.N.S., Praveena, S.M.

  http://www.academia.edu/25625176/Application_of_Effective_Microorganism_EM_in_Food_Waste_Composting_A_review

  Investigation on preparation, characterization and application of Effective Microorganisms (EM) based composts –An ecofriendly solution

  Nature Environment and Pollution Technology. , 15(1), 153-158..

  Pushpa, T.B., Sekaran, V., Basha, S.J.S., Jegan, J.

  https://www.researchgate.net/publication/299391763_Investigation_on_preparation_characterization_and_application_of_effective_microorganisms_EM_based_composts-an_ecofriendly_solution

  Combined effect of Effective Microorganisms and seaweed concentrate KelpaK® on growth and yield of cabbage

  Transylvanian Review. , 24(8), 1511-1519.

  Satekge, T.K., Mafeo, T.P., Kena, M.A.

  https://www.researchgate.net/publication/305392653_Combined_effect_of_Effective_Microorganisms_and_Seaweed_Concentrate_KelpakR_on_growth_and_yield_of_cabbage

  Application of manure, nitrogen fertilizer , and EM4 to improve growth and yield of red chili (Capsicum annuum L) on an Alfisol.

  Journal of Degraded and Mining Lands Management., 3(2), 535-542.

  Setiawan, J.A., Magfoer, M.D., Nihayati, E.

  http://www.jdmlm.ub.ac.id/index.php/jdmlm/article/view/167

  Accelerated stabilization of landfill in a high-latitude area by EM and a risk assessment to human health

  International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(2), 5218-5227.

  Song, Y. and Liu, H.

  Modifying nitrogen fertilizer practice can reduce greenhouse gas emissions from a Chinese double rice cropping system

  Agriculture, Ecosystems and Environment., 215, 100-109.

  Wang, B., Li, Y., Wan, Y., Qin, X., Gao, Q., Liu, S., Li, J.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880915300748

  The influence of effective microorganisms (EM) and yeast on the degradation of strobilurins and carboxamides in leafy vegetables monitored by LC-MS/MS and health risk assessment

  Environmental Monitoring and Assessment., 188,64. DOI: 10.1007/s10661-015-5022-4.

  Wolejko, E., Lozowicka, B., Kaczynski, P., Jankowska, M. and Piekut, J.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26718945

  Effect of poultry manure treated and untreated with effective microorganisms on growth performance and insect pest infestation on Amaranthus hybridus

  African Journal of Plant Science, 10(1), 10-15.

  Joseph, A., Ademiluyi, B. O., Aluko, P.A., Alabeni, T. M.

  https://www.researchgate.net/publication/293799857_Effect_of_poultry_manure_treated_and_untreated_with_effective_microorganisms_on_growth_performance_and_insect_pest_infestation_on_Amaranthus_hybridus

  Producing fertilizer from food waste recycling Berkely and Bokshi method.

  Ponte Academic Journal, 72(4),75-83.

  Daud, N.M., Khalid, S.A., Nawawi, W.N.W., Ramli, N.

 5. 2015

  Growth performance and immunological and antioxidant status of Chinese shrimp, Fennerpenaeus chinensis reared in bio-floc culture system using probiotics

  Fish & Shellfish Immunology, 47, 141-146..

  Kin, M.S., Min, E., Kim, J.H., Koo, J.K., Kang, J.C.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050464815301170

  Effect of some growth stimulants on production and quality of strawberry transplants.

  Annals of Agricultural Science, Moshtohor, 53(4), 693-708.

  Mohamed, M.H.M.

  Could bio and organic fertilizers switch over chemical fertilization of faba bean plants.

  Egyptian Journal of Applied Science, 30(6), 319-334.

  Hassan, A.Z.A., Abdelwahab, M., Mahmoud, M., Darwish, E.

  http://www.academia.edu/21257759/COULD_BIO_AND_ORGANIC_FERTILIZERS_SWITCH_OVER_CHEMICAL_FERTILIZATION_OF_FABA_BEAN_PLANTS

  Effect of rock phosphate and farmyard manure applied with effective microorganisms on the yield and nutrient uptake of wheat and sunflower crops.

  Pakistan Journal of Botany, 47(S1), 219-226.

  Sharif, M., Khan, M., Khan, M.A., Wahid, F., Marwat, K.B., Khattak, A.M. and Naseer, M.

  Influence of the EMTM series probiotic agents on the results of rearing of Polish Holstein-Friesian calves.

  Acta Sci. Pol., Zootechnica, 14(4), 141‒150.

  Szewczuk, M., Nowik, P., Olejnik, K., Jędrych, L., Kruszyński, W.

  http://asp.zut.edu.pl/?plik=article&id=342

  The influence of a microbial inoculum on the enzymatic activity of peat and morphological features of the French marigold.

  Nauka Przyroda Technologie, 9(4), 47. DOI:10.17306/J.NPT.2015.4.47.

  Wolna-Maruwka, A., Mocek-Plociniak, A., Schroeter-Zakrzewska, A. Niewiadomska, A., Piechota, T., Swedrzynska, D., Kosicka, D., Pilarska, A. A.

  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-d933dc69-3546-4096-b69d-91cf14caf118

  The silent heroes: Effective Microorganisms.

  Ormancilik Dergisi, 10(2), 24-28.

  Allahverdiev, S.R., Minkova, N.O., Yarigin, D.V., Gunduz, G.

  https://www.researchgate.net/publication/276061087_The_Silent_Heroes_Effective_Microorganisms

  Exploitation of EM・1 treated blend of organic resources and humic acid for organic (Trifolium alexandrinum L.) production.

  Turkish Journal of Field Crops, 20(2), 125-130.

  Daur, I., Abusuwar, A.O., Alghabari, F.

  https://www.researchgate.net/publication/280878370_Exploitation_of_EM1-treated_blend_of_organic_resources_and_humic_acid_for_organic_berseem_Trifolium_alexandrinum_L_production

  Improving fruit quality and storability of strawberry fruits by using pre and postharvest treatments.

  Journal of American Science, 11(1), 44-60.

  Hassan, A.H., Emam, M.S.

  Effect of nitrogen fertilizer levels in the form of organic, inorganic and bio fertilizer applications on growth, yield and quality of strawberry

  Middle East Journal of Applied Sciences, 5(2), 604-617.

  Hassan, H.A

  Effect of soil amendments on growth, seed yield and NPK content of bottle gourd (Lagenaria siceraria) grown in Clayer soil.

  International Journal of Soil Science, 10(4), 186-194.

  Ibrahim, E.A., EL-Kader, A.E.

  https://www.researchgate.net/publication/283322624_Effect_of_Soil_Amendments_on_Growth_Seed_Yield_and_NPK_Content_of_Bottle_Gourd_Lagenaria_siceraria_Grown_in_Clayey_Soil

  Monitoring and remediation technologies of organochlorine pesticides in drainage water.

  Polish Journal of Chemical Technology, 17(1), 115-122.

  Ismail, A., Derbalah, A., Shaheen, S.

  https://www.degruyter.com/view/j/pjct.2015.17.issue-1/pjct-2015-0017/pjct-2015-0017.xml

  Physicochemical profile of microbial-assisted composting on empty fruit bunches of oil palm trees.

  Environmental Science and Pollution Research, doi:10.1007/s11356-015-5156-5.

  Lim, L. Y., Bong, C. P. C., Chua, L. S., & Lee, C. T.

  https://www.researchgate.net/publication/281173063_Physicochemical_profile_of_microbial-assisted_composting_on_empty_fruit_bunches_of_oil_palm_trees

  Effects of microbial additive on the physiochemical and biological properties of oil palm empty fruit bunches compost.

  Journal of Engineering Science and Technology, Special issue 5, 10-18.

  Lim, L.Y., Chua, L.S., Lee, C. T.

  https://www.researchgate.net/publication/287546901_Effects_of_microbial_additive_on_the_physiochemical_and_biological_properties_of_oil_palm_empty_fruit_bunches_compost

  Improvement of cocoyam productivity with Effective Microorganisms (EM) and indigenous microorganisms (IMO) manures.

  American Journal of Biochemistry, 5(2), 42-47.

  Mbouobda, H.D., Fotso, Tita, M.A., Muyang R.F., Omokolo, N.D.

  http://article.sapub.org/10.5923.j.ajb.20150502.04.html

  Potential of Effective moicro-organisms and Eisenia fetida in enhancing vermi-degradation and nutrient release of fly ash incorporated into cow dung-paper waste mixture.

  Waste Management, doi:10.1016/j.wasman.2015.10.001.

  Mupambwa, H. A., Ravindran, B., Mnkeni, P.N.S.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26459189

  Improvement of immune function by EM・X GOLD, a health drink containing extract from culture of  Effective Microorganisms (ECEM).

  診療と新薬, . 52(10), 78-84(1032-1038).

  Najima, M., Shintani, M., Shimabukuro, S., Munakata, M.

  https://www.shinryo-to-shinyaku.com/sin_0052_10.html

  The influence of Effective Microorganisms on the growth and nitrate content of vegetable transplants.

  Journal of Advanced Agricultural Technologies, 2(1), 25-28.

  Olle, M., Williams, I.

  https://www.researchgate.net/publication/283182002_The_Influence_of_Effective_Microorganisms_on_the_Growth_and_Nitrate_Content_of_Vegetable_Transplants

  Comparison between the efficiency of two nano-paticles and Effective Microorganisms on some biological and biochemical aspects of Spodoptera littorals.

  International Journal of Agriculture Innovations and Research, 3(6), 1620-1626.

  Osman, H.H., Abdel-Hafez, H.F., Khidr, A.A.

  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153325079

  An improved effective microorganisms (EM) soil ball-making method for water quality restoration.

  Environmental Science and Pollution Research, doi:10.1007/s11356-015-5617-x.

  Park, G-S., Khan A. R., Kwak, Y., Hong, S-J., Jung, B., Ullah, I., Kim, J-G., Shin, J-H.

  https://www.researchgate.net/publication/283262801_An_improved_effective_microorganism_EM_soil_ball-making_method_for_water_quality_restoration

  Comparative study of treatment of Sago wastewater using HUASB reactor in the presence and absence of Effective Microorganisms.

  Procedia Earth and Planetary Science, 11, 483-490.

  Priya, M., Meenambal, T., Balasubramanian, N., Perumal, B.

  https://www.researchgate.net/publication/279804915_Comparative_Study_of_Treatment_of_Sago_Wastewater_using_HUASB_Reactor_in_the_Presence_and_Absence_of_Effective_Microorganisms

  Investigation on removal of malachite green using EM based compost as adsorbent.

  Ecotoxicology and Environmental Safety, 118, 177-182.

  Pushpa, T.B., Vijayaraghavan, J., Basha, S.J.S., Sekaran, V., Vijayaraghavan, K., Jegan, J.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651315001906

  Effect of EM ball on DO, BOD and COD of wastewater treatment plant in Bangkokthonburi University, Thailand.

  Journal of Chemical, Environmetal & Biological Sciences (IJCEBS), 3(4), 307-311.

  Seng, H., Dokkraoom, S., Pijarn, N.

  Anti-Inflammatory and immunostimulatory effects of extract from culture of Effective Microorganisms (ECEM) revealed by functional genomics and metabolome analyses.

  Food and Nutrition Sciences, 6, 1115-1125.

  Shintani, M., Mitsunaga, F., Shimabukuro, S., Nakamura, S.

  https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=59656

  Effective microorganisms improve growth performance and modulate the ROS-scavenging system in common bean (Phaseolus vulgaris L.) plants exposed to salinity stress.

  Journal of Plant Growth Regulation, 34(1), 35-46.

  Talaat, N.B.

  http://link.springer.com/article/10.1007/s00344-014-9440-2

  Effective microorganisms modify protein and polyamine pools in common bean (Phaseolus vulgaris L.) plants grown under saline conditions.

  Scientia Horticulturae, 190, 1-10.

  Talaat, N.B.

  https://www.researchgate.net/publication/276155259_Effective_microorganisms_modify_protein_and_polyamine_pools_in_common_bean_Phaseolus_vulgaris_L_plants_grown_under_saline_conditions

  Improvement of antioxidant and defense properties of tomato (var. Pusa Rohini) by application of bioaugmented compost.

  Saudi Journal of Biological Science, 22, 256-264.

  Verma, S., Sharma, A., Kumar, R., Kaur, C., Arora, A., Shah, R., Nain, L.

  https://www.researchgate.net/publication/268749883_Improvement_of_antioxidant_and_defense_properties_of_Tomato_var_Pusa_Rohini_by_application_of_bioaugmented_compost

  Modifying nitrogen fertilizer practices can reduce greenhouse gas emissions from a Chinese double rice cropping system.

  Agriculture, Ecosystems and Environment., 215, 100-109..

  Wang, B., Li, Y., Wan, Y., Qin, X., Gao, Q., Liu, S., Li, J.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880915300748

  Response of Kadotta fig trees to using some organic manures enriched with EM1 as a partial substitution of mineral N fertilizers.

  World Rural Observations, 7(2), 22-29.

  Waseel, A.H.M., Abdelaal, A.M.K., Gowda, A.M., Aziz, M.H.A.

  Effective microorganisms improve growth performance, alter nutrients acquisition and induce compatible solutes accumulation in common bean (Phaseolus vulgaris L.) plant subjected to salinity stress.

  Plant Growth Regulation, 75(1), 281-295.

  Talaat, N.B., Ghoniem, A.E., Abdelhamid, M.T. and Shawky, B.T. (2015).

  http://link.springer.com/article/10.1007/s10725-014-9952-6

 6. 2014

  Effect of N-forms and some bio-stimulants on productivity of cucumber: 1-Vegetative growth and chemical constituents.

  Mansoura Journal of Plant Production. 5(2),241-253.

  Hamail, A.F., Hamada, M.S., Tartoura, E.A., Abd El-Hady, M.A.

  Improvement of antioxidant and defense properties of Tomato (var. Pusa Rohini) by application of bioaugmented compost

  Saudi Journal of Biological Sciences (In press).

  Verma, S., Sharma, A., Kumar, R., Kaur, C., Arora, A., Shah, R. and Nain, L.

  http://dx.doi.org/10.1016/j.sjbs.2014.11.003

  Improving growth and productivity of “Sukkary” mango trees grown in North Sinai using extracts of some brown marine algae, yeasts and effective microorganisms 2-Productivity and fruit quality.

  Middle East Journal of Applied Sciences., 4(3), 460-470.

  Abed El Hamied, S.A.

  Improving Acacia auriculiformis seedlings using microbial inoculant (Beneficial Microorganisms).

  Journal of Forestry Research, 1-6.

  Khan, B., Hossain, M.K., and Mridha, M.A.U.

  http://link.springer.com/article/10.1007/s11676-013-0421-2

  Preliminary study on reaction kinetics of ammonia nitrogen in aqueous samples removed by microbial nano-silica ball.

  Advanced Materials Research, 1010-1012, 528-531.

  Yin, C., Lu, J., Shao, X., Mao, X., Wang, L., Min, Y. and Shu, M

  https://www.researchgate.net/publication/271958330_Preliminary_Study_on_Purification_of_Aquaculture_Wastewater_by_Microbial_Nano-Silica_Ball

  土壌の違いによる農産物の抗酸化力の比較~有用微生物群(EM)活用との差異に着目して~[第2報].

  中井ちさ子、丹羽光明、山崎成一郎、堀井博, 15(1), 13-18.

  中井ちさ子、丹羽光明、山崎成一郎、堀井博.

  http://ci.nii.ac.jp/naid/110009889138

  Greywater treatment via hybrid integrated systems for unrestricted reuse in Egypt.

  Journal of Water Process Engineering, 1, 101-107.

  Abdel-Shafy, H.I., Al-Sulaiman, A.M. and Mansour, M.S.M.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214714414000154

  Improving growth and productivity of “Sukkary” mango trees grown in North Sinai using extracts of some brown marine algae, yeasts and effective microorganisms 1-Mineral content of leaves and fruit growth aspects.

  Middle East Journal of Agriculture Research, 3(2), 318-329.

  Abed El Hamied, S.A.

  Effect of multi-ingredient of Bokashi on productivity of mandarin trees and soil properties under saline water irrigation.

  IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS), 7(11), 79-87.

  Abed El-Hamied, S.A.

  https://www.researchgate.net/publication/284005805_Effect_of_multi-ingredient_of_Bokashi_on_productivity_of_mandarin_trees_and_soil_properties_under_saline_water_irrigation

  Optimization of concentration and EM4 augmentation for improving Bio-gas productivity from Jatropha curcas Linn capsule husk.

  International Journal of Renewable Energy Development, 3(1), 73-78.

  Adinurani, P.G., Setyobudi, R.H., Wahono, S.K., Sasmito, A., Nelwan, L.O., Nindita, A. and Liwang, T.

  http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ijred/article/view/6149

  Reducing inorganic N partially in Zaghloul date palm orchards by using humic Acid and Effective Microorganisms. World Rural Observations.

  World Rural Observations, 6(2), 102-110.

  Ahmed, F.F., Ibrahim, H.IM. and Kamel, M.Kh.

  Microbes to clean indoor pollutants.

  Environmental Chemistry Letters, 12(3), 429-434.

  Boga, C., Del Vecchio, E., Forlani, L. and Franceschetti, M.

  http://link.springer.com/article/10.1007/s10311-014-0465-3

  Monitoring and remediate of organochlorine residues in water.

  Water Environment Research, 86(7), 584-593.

  Derbalah, A., Ismail, A., Hamza, A. and Shaheen, S.

  http://www.ingentaconnect.com/content/wef/wer/2014/00000086/00000007/art00002?crawler=true

  Quality evaluation of egg composition and productivity of layers in EM (Effective Microorganisms) treatments: A field report.

  Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences, 1(3-4), 161-166.

  Gnanadesigan, M., Isabella, S., Saritha, P., Ramkumar, L., Manivannan, N. and Ravishankar, R.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314808X14000281

  The studies on applying of Effective Microorganisms (EM) and CRF on nutrient contents in leaves and yielding of tomato.

  Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13(1) 79-90.

  https://www.researchgate.net/publication/287645923_The_studies_on_applying_of_Effective_Microorganisms_EM_and_CRF_on_nutrient_contents_in_leaves_and_yielding_of_tomato

  Symbiotic bioremediation of aquaculture wastewater in reducing ammonia and phosphorus utilizing Effective Microorganism (EM-1) and microalgae (Chlorella sp.).

  International Biodeterioration & Biodegradation, 95, 127−134.

  Lananan, F., Hamid, S.H.A., Din, W.N.S., Ai, N., Khatoon, H., Jusoh, A. and Endut A.

  https://www.researchgate.net/publication/264006133_Symbiotic_bioremediation_of_aquaculture_wastewater_in_reducing_ammonia_and_phosphorus_utilizing_Effective_Microorganism_EM-1_and_microalgae_Chlorella_sp

  First report of peanut crown rot disease caused by Aspergillus niger in Iraq and its bio-control.

  Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2(2), 171-177.

  Matloob, A.A.H. and Juber, K.S.

  https://www.researchgate.net/publication/319095678_FIRST_REPORT_OF_PEANUT_CROWN_ROT_DISEASE_CAUSED_BY_Aspergillus_niger_IN_IRAQ_AND_ITS_BIO-_CONTROL

  Comparative evaluation of enzyme activities and phenol content of Irish potato (Solanum tuberosum) grown under EM and IMO manures Bokashi.

  International Journal of Biological and Chemical Sciences, 8(1), 157-166.

  Mbouobda, H.D., Fotso, Djeuani, C.A., Baliga, M.O. and Omokolo, D.N.

  http://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/viewFile/104047/94163

  Evaluation of phytotoxicity of effective microorganism (EM) treated distillery industry effluent.

  Biosciences Biotechnology Research Asia, 11(2), 587-592.

  Namasivayam, S.K.R., Shunmugaraj, M. Bharani, R.S.A, and Francis, A.L.

  https://www.researchgate.net/publication/265729263_Evaluation_of_Phytotoxicity_of_Effective_Microorganism_EM_Treated_Distillery_Industry_Effluent

  Effects of water hyacinth (Eichhornia crassipes [mart.] solms) compost on growth and yield parameters of maize (Zea mays).

  British Journal of Applied Science & Technology., 4(4), 617-633.

  Osoro, N., Muoma, J.O., Amoding, A., Mukaminega, D., Muthini, M., Ombori, O. and Maingi, J.O.

  https://www.researchgate.net/publication/292717855_Effects_of_Water_Hyacinth_Eichhornia_crassipes_mart_solms_Compost_on_Growth_and_Yield_Parameters_of_Maize_Zea_mays

  The effect of effective microorganisms (EM) on EBPR in modified contact stabilization system.

  HBRC Journal (In press).

  Rashed, E.M. and Massoud, M.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687404814000558

  Effect of effective microorganisms (EM) and potassium sulphate on productivity and fruit quality of "Hayany" date palm grown under salinity stress.

  IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (ISOR-JAVS), 7(6), 90-99.

  Salama, A.S.M., El-Sayed, O.M. and El Gammal, O.H.M.

  https://www.semanticscholar.org/paper/Effect-of-Effective-Microorganisms-(EM)-and-on-and-Salama-Sayed/175f320254d53528c8508122bc492aa63b45d365

  Viability and morphological changes of Acanthamoeba spp. cysts after treatment with Effective microorganisms (EM).

  Journal of Parasitic Diseases (Published online24 August 2014)), 10., 1007/s12639-014-0511-x.

  Sampaotong, T., Lek-Uthai, U., Roongruangchai, J. and Roongruangchai, K.

  http://link.springer.com/article/10.1007/s12639-014-0511-x

  Statistical optimization of physical conditions for phenol degradation using effective microorganism-I.

  Indian Journal of Chemical Technology, 21, 14-20.

  Sivasubramanian, S. and Namasivayam, S.K.R.

  https://www.researchgate.net/publication/265787694_Statistical_optimization_of_physical_conditions_for_phenol_degradation_using_effective_microorganism-I

  Effective microorganisms enhance the scavenging capacity of the ascorbate−glutathione cycle in common bean (Phaseolus vulgaris L.) plants grown in salty soils.

  Plant Physiology and Biochemistry, 80, 136-143.

  Talaat, N.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24755360

 7. 2013

  Improving Acacia auriculiformis seedlings using microbial inoculant (Beneficial Microorganisms)

  Journal of Forestry Research, 1-6.

  Khan, B., Hossain, M.K., and Mridha, M.A.U.

  https://link.springer.com/article/10.1007/s11676-013-0421-2

  A calorimetric analysis of soil treated with effective microorganisms.

  Thermochimica Acta, 569, 139-143.

  Sigstad, E.E., Schabes, F.I., and Tejerina, F.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603113003675

  Agriculture wastes conversion for biofertilizer production using beneficial microorganisms for sustainable agriculture applications.

  Malaysian Journal of Microbiology, 9(1), 60-67.

  Hanapi, S.Z., Awad, H.M., Ali, S.I.S., Sarip, S.H.M., Roji, M., and Sarmidi, R.A.

  https://www.researchgate.net/publication/286493897_Agriculture_wastes_conversion_for_biofertilizer_production_using_beneficial_microorganisms_for_sustainable_agriculture_applications

  Composting of rice straw with effective microorganisms (EM) and its influence on compost quality.

  Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, 10, 17-17.

  Jusoh, M.L.C., Manaf, L.A., and Latiff, P.A.

  https://jehse.biomedcentral.com/articles/10.1186/1735-2746-10-17

  Effective microorganisms and compost favor nematodes in wheat crops.

  Agron Sustain Dev, 33, 573-579.

  Hu, C., and Qi, Y.

  http://link.springer.com/article/10.1007/s13593-012-0130-9

  Effect of combined application of cattle manure and EM on the yield and yield components of groundnut (Arachis hypogaea L.).

  Bangladesh Journal of Agricultural Research, 38, 1-9.

  Seran, T.H., and Suthamathy, N.

  https://www.banglajol.info/index.php/BJAR/article/view/15184

  Effect of effective microorganisms activate (EMa) on growth, yield and yield components of corn in Firozabad region.

  Annals of Biological Research, 4, 126-129.

  Dehghani, I., Kordlaghari, K.P., and Mohamadinia, G.

  Effective microorganisms and their influence on vegetable production-a review.

  Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 88, 380-386.

  Olle, M., and Williams, I.

  http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201500055775

  Effects of effective microorganisms (EM) and bio-organic fertilizers on growth parameters and yield quality of flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum).

  Journal of Food, Agriculture & Environment, 11, 1212-1215.

  Chantal, K., Shao, X., Jing, B., Yuan, Y., Hou, M., and Liao, L.

  https://www.researchgate.net/publication/287379558_Effects_of_effective_microorganisms_EM_and_bio-organic_fertilizers_on_growth_parameters_and_yield_quality_of_flue-cured_tobacco_Nicotiana_tabacum

  Evaluation of Effective Microorganisms technology in industrial wood waste management.

  Int J Adv Engg Tech/IV/III/July-Sept, 21, 22.

  Sreenivasan, E.

  Impact of effective and indigenous microorganisms manures on Colocassia esculenta and enzymes activities.

  African Journal of Agricultural Research, 8(12), 1086-1092.

  Mbouobda H, D., Fotso., Carole Astride Djeuani, C.A., Fai, K., and Omokolo, N.D.

  Influence of effective microorganisms and green manure on soil properties and productivity of pearl millet and alfalfa grown on sandy loam in Saudi Arabia.

  African Journal of Microbiology Research, 7(5), 375-382.

  Ismail, S.M.

  http://www.academicjournals.org/journal/AJMR/article-abstract/759AEA418142

  Inoculation with microorganisms of Lolium perenne L.: evaluation of plant growth parameters and endophytic colonization of roots.

  New biotechnology, 30, 695-704.

  Gaggìa, F., Baffoni, L., Di Gioia, D., Accorsi, M., Bosi, S., Marotti, I., Biavati, B., and Dinelli, G.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678413000587

  Investigation of effective Microorganisms (EM) impact in water stress condition on growth of almond (prunus dulcis Mill) seedling.

  J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(2), 86-92.

  Shokouhian, A., Davarynejad, G., Tehranifar, A., Imani, A., and Rasoulzadeh, A.

  Long-term effective microorganisms application promote growth and increase yields and nutrition of wheat in China.

  European Journal of Agronomy, 46, 63-67.

  Hu, C., and Qi, Y.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030112001566

  Management of potato virus Y (PVY) in potato by some biocontrol agents under field conditions.

  Advances in Environmental Biology, 7(3), 441-444.

  Al-Ani, R.A., Athab, M.A., and Matny, O.N.

  https://www.researchgate.net/publication/259384999_Management_of_Potato_Virus_Y_PVY_in_Potato_by_Some_Biocontrol_Agents_under_Field_Conditions

  Marketable pod yield of vegetable cowpea (Vigna unguiculata) as influenced by organic manures fermented with EM solution.

  The Open Horticulture Journal 6, 19-23.

  Seran, T., and Shahardeen, R.

  https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOHORTJ-6-19

  Monitoring of organochlorine pesticide residues and bioremediation of the frequently detected compound (Lindane) in soil.

  Egy. J. Plant Pro. Res., 1(1) 133-150.

  Derbalah, A.S., Ismail, A., and Hamza, A.

  https://www.researchgate.net/publication/249009507_MONITORING_OF_ORGANOCHLORINE_PESTICIDE_RESIDUES_AND_BIOREMEDIATION_OF_THE_FREQUENTLY_DETECTED_COMPOUND_LINDANE_IN_SOIL

  Net mineralization nitrogen and soil chemical changes with application of organic wastes with'Fermented Bokashi Compost'

  Acta Scientiarum Agronomy, 35, 257-264.

  Boechat, C.L., Santos, J.A.G., and Accioly, A.M.d.A.

  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-86212013000200015

  Potential of Effective Microorganisms (EM) for conventional activated sludge upgrade.

  International Water Technology Journal, IWTJ, 3(2), 78-87.

  El Karamany, H., El Shatoury, S., Ahmed, D., and Saleh, I.

  Purification of nitrogen and phosphorus in Llghtly polluted landscape river by Effective Microorganisms combined with submerged plants.

  Applied Mechanics and Materials, 316-317, 430-434.

  Chen, D.Q., He, H., and Chen, Y.Q.

  https://www.scientific.net/AMM.316-317.430

  Potential of mud ball from biolarvacide from fermented Malaysia’s Ulam Herbs.

  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(5), 236-241.

  Zarina, Z., Yaacob, N.D., Mustafa Al Bakri, A.M., and Ruzaidi, C.M.

  Residual effect of organic manure EM bokashi applied to proceeding crop of vegetable cowpea (vigna unguiculata) on succeeding crop of radish (raphanus sativus) department of crop science.

  Research Journal of Agriculture and Forestry Sciences. Research Journal of Agriculture and Forestry Sciences, 1(1), 2-5.

  Suthamathy, N., and Seran, T.

  https://www.researchgate.net/publication/283409569_Residual_effect_of_organic_manure_EM_Bokashi_applied_to_proceeding_crop_of_vegetable_cowpea_Vigna_unguiculata_on_succeeding_crop_of_radish_Raphanus_sativus

  The application of EM-treated dairy effluent on the flue-cured tobacco irrigation.

  Journal of Food, Agriculture & Environment 11, 960-964.

  Zhou, Y.X., Zhen, S.C., and Zhai, Y.M.

  http://world-food.net/the-application-of-em-treated-dairy-effluent-on-the-flue-cured-tobacco-irrigation/

  The effect of effective microorganisms on production and quality performance of Rhode Island Red layers.

  International Journal of Livestock Production 4, 22-29.

  Simeamelak, M., Solomon, D., and Taye, T.

  https://www.researchgate.net/publication/291795714_The_effect_of_effective_microorganisms_on_production_and_quality_performance_of_Rhode_Island_Red_layers

  Treatment of rubber processing wastewater by effective microorganisms using anaerobic sequencing batch reactor.

  Journal of Agrobiotechnology 4, 1-15.

  Rois Anwar, N.Z., Abu Hassan, M.A., Mahmood, I., and Khamis, A.K.

  https://www.researchgate.net/publication/235761410_Treatment_of_Rubber_Processing_Wastewater_by_Effective_Microorganisms_Using_Anaerobic_Sequencing_Batch_Reactor

 8. 2012

  Anaerobic composting of pyrethrum waste with and without effective microorganisms.

  African Journal of Environmental Science and Technology 6, 293-299.

  Mwegoha, W.

  http://www.ajol.info/index.php/ajest/article/viewFile/81892/72036

  Bioremediation of herbicide velpar K® in vitro in aqueous solution with application of EM-4 (effective microorganisms).

  Brazilian Archives of Biology and Technology, 55, 145-149.

  Ramos, M.A.G., and Yoshioka, S.A.

  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132012000100018

  Bioremediation of pulp and paper industry secondary sludge spiked with cow dung and effective microorganisms using epigeic earthworm Eudrilus eugeniae (Kinberg).

  Dynamic Soil, Dynamic Plant, n.a..

  Priya, T.L., Uma, R.N., Sivakumar, S., Meenambal, T., and Son, H.-K.

  https://www.researchgate.net/publication/215627720_Bioremediation_of_Pulp_and_Paper_Industry_Secondary_Sludge_Spiked_with_Cow_Dung_and_Effective_Microorganisms_Using_Epigeic_Earthworm_Eudrilus_eugeniae_Kinberg

  Degrading drilling fluid filter cake using effective microorganisms.

  Jurnal Teknologi 57, 1-22.

  Ismail, I., Illias, R., Abd Mubin, A.S., and Machitin, M.

  https://pure.utm.my/en/publications/degrading-drilling-fluid-filter-cake-using-effective-microorganis

  Effect of compost derived from decomposed fruit wastes by Effective Microorganism (EM) technology on plant growth parameters of Vigna mungo.

  Journal of Bioremediation and Biodegradation 3, 167.

  Raja Namasivayam, S. S. K., and Bharani R.S.A.

  https://www.omicsonline.org/effect-of-compost-derived-from-decomposed-fruit-wastes-by-effective-microorganism-em-technology-on-plant-growth-parameters-of-vigna-mungo-2155-6199.1000167.php?aid=8865

  Effects of organic and microbial fertilization on wheat growth and yield.

  Int Res J Agric Sci Soil Sci 2, 149-154.

  Mohammed, S., Osman, A., Mohammed, A., Abdalla, A., Sherif, A., and Rugheim, A.

  http://www.interesjournals.org/irjas/april-2012-vol-2-no-4/effects-of-organic-and-microbial-fertilization-on-wheat-growth-and-yield

  EM Biodegrading characteristics of petroleum hydrocarbon in artificial seawater.

  Advanced Materials Research, 356, 1145-1151.

  Zhang, Z., Ding, S.Q., Yang, Y.S., Zuo, X.J., and Xu, Y.

  http://www.scientific.net/AMR.356-360.1145

  Functions of effective microorganisms in bioremediation of the contaminated harbor sediments.

  Journal of Environmental Science and Health, Part A, 47, 44-53.

  Ekpeghere, K.I., Kim, B.H., Son, H.S., Whang, K.S., Kim, H.S., and Koh, S.C.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22217081

  Influence of foliar application by EM" Effective Microorganisms", amino acids and yeast on growth, yield and quality of two cultivars of onion plants under newly reclamed soil.

  Journal of Agricultural Science, 4(11), 26-39.

  Fawzy, Z., Abou El-magd, M., Li, Y., Ouyang, Z., and Hoda, A.

  http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/view/18187

  Laboratory scale bioremediation of the Yamuna water with effective microbes (EM) technology and nanotechnology.

  Journal of Bioremediation and Biodegradation, 3(8), 160.

  Shrivastava, J.N., Raghav, N., and Singh A.J.N.

  https://www.researchgate.net/publication/283700641_Laboratory_Scale_Bioremediation_of_the_Yamuna_Water_with_Effective_Microbes_EM_Technology_and_Nanotechnology

  Microbial assisted phytoextraction of metals and growth of soybean (Glycine max L. merrill) on industrial waste water contaminated soil.

  Pak J Bot, 44, 1593-1599.

  Ali, I., Hadi, F., and Bano, A.

  https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:44002704

  Performance of HUASB reactor for treating paper & pulp wastewater using Effective Microorganism (EM).

  International Journal of Engineering Science & Technology, 4. 2453-2461.

  Balasubramanian, N., and Muthukumar, M.

  https://www.researchgate.net/publication/264854363_Performance_of_HUASB_reactor_for_treating_paper_Pulp_wastewater_using_Effective_MicroorganismEM

  Responses of soil fauna structure and leaf litter decomposition to effective microorganism treatments in Da Hinggan Mountains, China.

  Chinese Geographical Science, 22, 647-658.

  Gao, M., Li, J., and Zhang, X

  http://link.springer.com/article/10.1007/s11769-012-0573-6

  Solid waste management by use of effective microorganisms technology.

  Asian J Exp Sci, 26, 11-18.

  Katre, S., Gupta, A.K., and Pandey, H.

  The effect of sulphuric acid and effective micro-organisms on the seed germination of Harpagophytum procumbens (devil's claw).

  South African Journal of Botany, 83, 193-199.

  Mowa, E., and Maass, E.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025462991200066X

  Use of EM enriched composts on rice (Oryza sativa) productivity.

  Mysore Journal of Agricultural Sciences , 46, 790-793.

  Devi, S., and Manimaran, S.

  https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20133131477

 9. 2011

  使用後紙おむつの臭気に対する発酵資材の消臭効果の検討.

  日本看護研究学会雑誌, 34(1), 131-135.

  新野峰子.

  http://medicalfinder.jp/doi/abs/10.11477/mf.7006100134?journalCode=7006

  Evaluation of Effective Microorganisms (EM) for treatment of domestic sewage.

  Namsivayam, S.K.R., Narendrakumar, G. and Kumar, J.A., 2(7), 30-32.

  Namsivayam, S.K.R., Narendrakumar, G. and Kumar, J.A.

  https://www.researchgate.net/publication/229085089_Evaluation_of_Effective_Microorganism_EM_for_treatment_of_domestic_sewage

  ‘Effective Micro-organisms’(EM): An Effective Plant Strengthening Agent for Tomatoes in Protected Cultivation.

  Biological Agriculture & Horticulture, 27, 189-203.

  Ndona, R.K., Friedel, J.K., Spornberger, A., Rinnofner, T., and Jezik, K.

  https://www.researchgate.net/publication/254214713_'Effective_Microorganisms'_EM_An_Effective_Plant_Strengthening_Agent_for_Tomatoes_in_Protected_Cultivation

  Production of effective microorganism using halal based sources: A review.

  African Journal of Biotechnology, 10, 18649-18652.

  Abdullah, M.M.A.B., Ma’Radzi, A.H., Saleh, N.A.M., Kamal, A., and Yaacob, N.D.

  https://www.researchgate.net/publication/272688884_Production_of_effective_microorganism_using_halal-based_sources_A_review

  Effect of cattle liquid manure fertilization on the yield of grassland and density of soil oribatid mites (Acari, Oribatida).

  Biological Letters, 48, 13-18.

  Kruczyńska, K., and Seniczak, S.

  https://www.degruyter.com/view/j/biolet.2011.48.issue-1/v10120-011-0003-y/v10120-011-0003-y.xml?format=INT

  Effect of effective microorganism application on crop growth, yield, and nutrition in Vigna radiata (L.) Wilczek in different soil amendment systems.

  Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42, 2112-2121.

  Javaid, A., and Bajwa, R.

  https://www.researchgate.net/publication/236848140_Effect_of_Effective_Microorganism_Application_on_Crop_Growth_Yield_and_Nutrition_in_Vigna_radiata_L_Wilczek_in_Different_Soil_Amendment_Systems

  Effect of effective microorganisms on growth parameters and serum cholesterol levels in broilers.

  African Journal of Agricultural Research, 6, 3841-3846.

  Esatu, W., Melesse, A., and Dessie, T.

  https://www.researchgate.net/publication/237072334_Wondmeneh_E_Adey_M_Tadelle_D_2011_Effect_of_Effective_Microorganisms_on_Growth_Parameters_and_Serum_Cholesterol_Levels_in_Broilers_African_Journal_of_Agricultural_Research_616_ISSN_1991-637X

  Effective microorganism substance (EM-S) reduces development and aggravation of atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice.

  Journal of the Korean Society for Applied Biological Chemistry, 54, 211-220.

  Park, K.H., Jeong, S.I., Mok, J.Y., Cho, J.K., Park, J.M., Jeon, I.H., Kim, H.S., and Jang, S.I.

  http://link.springer.com/article/10.3839/jksabc.2011.035

  Effects of biofertilizers combined with different soil amendments on potted rice plants.

  Chilean Journal of Agricultural Research, 71, 157-163.

  Javaid, A.

  Effects of microorganisms, hormone treatment and stratification on seed germination of goldenrain tree (Koelreuteria paniculata).

  Int J Agric Biol, 13, 38-42.

  Ertekin, M.

  https://www.researchgate.net/publication/289167891_Effects_of_Microorganisms_Hormone_Treatment_and_Stratification_on_Seed_Germination_of_Goldenrain_Tree_Koelreuteria_paniculata

  Effects of synergy between earthworms and effective microorganisms on vermicomposting of pig manure.

  Animal Husbandry and Feed Science, 3, 39-42.

  DiFa, X., GuangShen, L., QuMin, Y., and RongXi, L.

  Field evaluation of effective microorganisms (EM) application for growth, nodulation, and nutrition of mung bean.

  Turk J Agric For, 35, 443-452.

  Javaid, A., and Bajwa, R.

  https://www.researchgate.net/publication/236848208_Field_evaluation_of_effective_microorganisms_EM_application_for_growth_nodulation_and_nutrition_of_mungbean

  Nursery practice on seed germination and seedling growth of Dalbergia sissoo using beneficial microbial inoculants.

  Journal of Forestry Research, 22, 189-192.

  Khan, B.M., Hossain, M.K., and Mridha, M.A.U.

  http://link.springer.com/article/10.1007/s11676-011-0148-x?no-access=true

  Prospects of effective microorganisms technology in wastes treatment in Egypt.

  Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 1, 243-248.

  Shalaby, E.A.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S222116911160035X

 10. 2010

  Evaluation of Banana Compost Enriched with Microorganisms on Concentrations of Heavy Metals in Corn and Bean Plants

  The African Journal of Plant Science and Biotechnology, 4(1), 54-58.

  Youssef, R.A., Rasheed, M.A., Gaber, E.I., Teixeira da Silvia, J.A., El Kader A.A.A., Abou-Baker, N.H.

  https://www.researchgate.net/publication/285310986_Evaluation_of_Banana_Compost_Enriched_with_Microorganisms_on_Concentrations_of_Heavy_Metals_in_Corn_and_Bean_Plants

  The effect of the application of the biological control agent EM1 on gas exchange parameters and productivity of Pisum sativum L. infected with Fusarium oxysporum Schlecht. Acta

  Acta Agrobotanica, 63(2), 105-115.

  Okorski, A., Olszewski, J., Glowacka, K., Okorska,S. and Pszczolkowska, A.

  https://www.researchgate.net/publication/248900296_The_effect_of_the_application_of_the_biological_control_agent_EM1_on_gas_exchange_parameters_and_productivity_of_Pisum_sativum_L_infected_with_Fusarium_oxysporum_Schlecht

  Breaking seed dormancy in oil rose (Rosa damascena Mill.) by microbial inoculation.

  African Journal of Biotechnology, 9(39), 6503-6508.

  Kazaz, S., Erbas, S., and Baydar, H.

  https://www.researchgate.net/publication/267538001_Breaking_seed_dormancy_in_oil_rose_Rosa_damascena_Mill_by_microbial_inoculation

  " Effective Microorganisms"(EM) in reducing noxiousness of selected odorant sources.

  Environment Protection Engineering , 36, 13-24.

  Kulig, A., and Barczak, R.

  https://www.researchgate.net/publication/268391207_Effective_microorganisms_EM_in_reducing_noxiousness_of_selected_odorant

  Abundance and diversity of soil nematodes as influenced by different types of organic manure.

  Helminthologia , 47, 58-66.

  Hu, C., and Qi, Y.C.

  https://link.springer.com/article/10.2478/s11687-010-0009-8

  Beneficial Microorganisms for Sustainable Agriculture.

  In Genetic Engineering, Biofertilisation, Soil Quality and Organic Farming, E. Lichtfouse, ed. (Springer Netherlands), pp. 347-369.

  Javaid, A.

  http://microbiology.publish.csiro.au/?paper=MA12113

  Biological control of mulberry root rot disease (Fusarium spp) with antagonistic microorganisms.

  n.d..

  Beevi, N.D., and Qadri, S.

  https://www.researchgate.net/publication/286985821_Biological_control_of_mulberry_root_rot_disease_Fusarium_spp_with_antagonistic_microorganisms

  Effect of Effective Microorganisms (EM) on nutrient contents in substrate and development and yielding of Rose (Rosa x hybrida) and Gerbera (Gerbera jamesonii).

  Ecolog. Chem and Eng S, 17, 505-513.

  Górski, R., and Kleiber, T.

  https://www.researchgate.net/publication/293710365_Effect_of_Effective_Microorganisms_EM_on_nutrient_contents_in_substrate_and_development_and_yielding_of_rose_Rosa_x_hybrida_and_gerbera_Gerbera_jamesonii

  Effective microoranisms and their influence on growth and yield of pigweed (Amaranthus dubians).

  Journal of Agricultural & Biological Science, 5(1), 17-22.

  Muthaura, C., Musyimi, D.M., Ogur, J.A., and Okello, S.V.

  http://connection.ebscohost.com/c/articles/50228471/effective-microorganisms-their-influence-growth-yield-pigweed-amaranthus-dubians

  Effects of effective microorganisms on yield and quality of vegetable cabbage comparatively to nitrogen and phosphorus fertilizers.

  Pakistan Journal of Nutrition, 9(11), 1039-1042.

  Chantal, K., Xiaohou, S., Weimu, W., and Iro Ong'or, B.T.

  http://scialert.net/abstract/?doi=pjn.2010.1039.1042

  Growth, nodulation and yield response of soybean to biofertilizers and organic manures.

  PJ Bot, 42, 863-871.

  Javaid, A., and Mahmood, N.

  https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:41096108

  Purification of Cr (VI)-contaminated soil by fermentation of organic matter.

  In Advances in Environmental Geotechnics (Springer), 755-759.

  Omine, K., Yasufuku, N., and Tamura, K.

  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-04460-1_92

 11. 2009

  Activities of effective microorganism (EM) on the nutrient dynamics of different organic materials applied to soil.

  American-Eurasian Journal of Agronomy, 2, 26-35.

  Fatunbi, A., and Ncube, L.

  https://www.researchgate.net/publication/216368757_Activities_of_Effective_Microorganism_EM_on_the_Nutrient_Dynamics_of_Different_Organic_Materials_Applied_to_Soil

  Growth, nodulation and yield of black gram [Vigna mungo (L.) Hepper] as influenced by biofertilizers and soil amendments.

  African Journal of Biotechnology, 8 (21), 5711-5717.

  Javaid, A.

  https://www.researchgate.net/publication/228655712_Growth_nodulation_and_yield_of_black_gram_Vigna_mungoL_Hepper_as_influenced_by_biofertilizers_and_soil_amendments

  Probiotics in aquaculture of China—current state, problems and prospect.

  Aquaculture, 290, 15-21.

  Qi, Z., Zhang, X.-H., Boon, N., and Bossier, P.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848609001124

  Role and functions of beneficial microorganisms in sustainable aquaculture.

  Bioresource technology, 100, 3780-3786.

  Zhou, Q., Li, K., Jun, X., and Bo, L.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852408010973

 12. 2008

  Effect of EM Bokashi application on control of secondary soil salinization.

  Water Science and Engineering, 1(4), 99-106.

  Xiaohou, S., Min, T., Ping, J., Weiling, C.

  https://www.researchgate.net/publication/266445251_Effect_of_EM_Bokashi_application_on_control_of_secondary_soil_salinization

  Application of effective microorganisms on soil and maize.

  Journal of Chemical & Natural Resources Engineering, 2, 1-13.

  Lee, C.T., Ismail, M., Razali, F., Muhamad, I.I., Sarmidi, M.R., and Khamis, A.

  https://www.researchgate.net/publication/279443567_Application_of_effective_microorganisms_on_soil_and_maize

  Assessment of effective microorganism activity (EM) in winter wheat protection against fungal diseases.

  Ecological chemistry and engineering, 15, 23-27.

  Boligłowa, E., and Gleń, K.

  http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPG4-0041-0003

  Damage to DNA of effective microorganisms by heavy metals: Impact on wastewater treatment.

  Journal of Environmental Sciences, 20, 1514-1518.

  ZHOU, S., WEI, C., LIAO, C., and WU, H.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074208625589

  Effect of Biostimulants, ethrel, boron and potassium nutrient on fruit quality of "Costata" persimmon.

  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2, 1432-1437.

  Mohamed, S.A., and Ismail, O.M.

  Effect of fungal infection and the application of the biological agent EM1TM on the rate of photosynthesis and transpiration in pea (Pisum sativum L.) leaves.

  Polish Journal of Natural Science, 23(1), 35-47.

  Okorski, A., Olszewski, J., Pszczółkowska, A., and Kulik, T.

  https://www.researchgate.net/publication/251006810_Effect_of_Fungal_Infection_and_the_Application_of_the_Biological_Agent_EM_1_on_the_Rate_of_Photosynthesis_and_Transpiration_in_Pea_Pisum_Sativum_L_Leaves

  Hormone and microorganism treatments in the cultivation of saffron (Crocus sativus L.) plants.

  Molecules, 13, 1135-1147.

  Aytekin, A., and Acikgoz, A.O.

  http://www.mdpi.com/1420-3049/13/5/1135

  Impact of biological effective microorganisms (EM) preparations on some physico-chemical properties of soil and the vegetative growth of apple-tree rootstocks.

  Nauka Przyroda Technologie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2.

  Zydlik, P., and Zydlik, Z.

  Impact of effective microorganisms compost on soil fertility and rice productivity and quality.

  Misr J Ag Eng, 25, 1067-1093.

  El-Shafei, A., Yehia, M., and El-Naqib, F.

  https://www.researchgate.net/publication/277812162_Impact_of_effective_microorganisms_compost_on_soil_fertility_and_rice_productivity_and_quality

  Overview of a variety of trials on agricultural applications of effective microorganisms (EM).

  Agricola, 17-26.

  Zimmermann, I., and Kamukuenjandje, R.

  https://www.researchgate.net/publication/42377987_Overview_of_a_variety_of_trials_on_agricultural_applications_of_effective_microorganisms_EM

 13. 2007

  Cost-effective activated sludge process using Effective Microorganisms (EM).

  Environmental health, 7, 71.

  Sekaran, V., Rajagopal, K., and Karutha Pandian, S.T.

  http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=628545426666026;res=IELHEA

  Compost for growing plants by applying EM-biofertilizer.

  Pak J Agri Sci, 44, 3.

  Hussain, K., Arif, M., Anwar-ul-Haq, M., Hussain, T., and Nasim, M.

  https://www.researchgate.net/publication/242587478_COMPOST_FOR_GROWING_PLANTS_BY_APPLYING_EM-BIOFERTILIZER

  Size and activity of the soil microbial biomass and soil enzyme activity in long-term field experiments.

  World Journal of Agricultural Sciences VL3 P63-70 .

  Hu, C., and Cao, Z.

  http://connection.ebscohost.com/c/articles/25165149/size-activity-soil-microbial-biomass-soil-enzyme-activity-long-term-field-experiments

 14. 2006

  Bagasse as a possible substrate for Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer cultivation for the local mushroom farms in the northeast of Thailand.

  Pakistan Journal of Biology Sciences, 9, 2512-2515.

  Vetayasuporn, S., Chutichudet, P., and Cho-Ruk, K.

  https://scialert.net/abstract/?doi=pjbs.2006.2512.2515

  Development of biological control of Ralstonia solanacearum through antagonistic microbial populations.

  International Journal of Agriculture and Biology, 8, 657-660.

  Lwin, M., and Ranamukhaarachchi, S.

  https://www.researchgate.net/publication/237791552_Development_of_Biological_Control_of_Ralstonia_solanacearum_Through_Antagonistic_Microbial_Populations

  Effects of biological and chemical fertiliser on growth and yield of glutinous corn production.

  J Agron, 5, 1-4.

  Vetayasuporn, S.

  https://scialert.net/fulltext/?doi=ja.2006.1.4

  Effects of integrated use of organic and inorganic nutrient sources with effective microorganisms (EM) on seed cotton yield in Pakistan.

  Bioresource technology, 97, 967-972.

  Khaliq, A., Abbasi, M.K., and Hussain, T.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852405002464

  Foliar application of effective microorganisms on pea as an alternative fertilizer.

  Agron Sustain Dev , 26, 257.

  Javaid, A.

  https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00886350/document

  Growth of Albizia procera (Roxb.) Benth. seedlings under the influence of microbial inoculant (Effective Microorganisms).

  Indian Forester , 132, 329-334.

  Khan, B., Mridha, M., Hossain, M., and Huda, S.

  http://www.indianforester.co.in/index.php/indianforester/article/view/3912

  Growth performance of Cassia fistula L. seedlings as affected by formulated microbial inoculant.

  Bangladesh J. Bot., 35(2), 181-184.

  Khan, B., Hossain, M., and Mridha, M.

  https://www.researchgate.net/publication/286726467_Growth_performance_of_Cassia_fistula_L_seedlings_as_affected_by_formulated_microbial_inoculant

  Oyster mushroom cultivation on different cellulosic substrates.

  Res J Agric Biol Sci , 2, 548-551.

  Vetayasuporn, S.

  https://www.researchgate.net/publication/228493461_Oyster_mushroom_cultivation_on_different_cellulosic_substrates

 15. 2004

  Effective Microorganisms for Enhancing Pleurotm ostreatus (Fr.) Kummer Production.

  Journal of biological sciences, 4, 706-710.

  Vetayasuporn, S.

  https://scialert.net/abstract/?doi=jbs.2004.706.710

  Supplemental enzymes, yeast culture and effective micro-organism culture to enhance the performance of rabbits fed diets containing high levels of rice bran.

  Asian Austrasian Journal of Animal Sciences , 17, 678-683.

  Shanmuganathan, T., Samarasinghe, K., and Wenk, C.

  http://ajas.info/journal/view.php?number=20739

 16. 2003

  Assessment of soil properties by organic matter and EM-microorganism incorporation.

  Revista brasileira de ciência do solo, 27, 519-525.

  Valarini, P., Alvarez, D., Gasco, J., Guerrero, F., and Tokeshi, H.

  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832003000300013

 17. 2002

  Influence of EM Bokashi on nodulation, physiological characters and yield of peanut in nature farming fields.

  Journal of Sustainable Agriculture, 19, 105-112.

  Pei-Sheng, Y., and Hui-Lian, X.

  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J064v19n04_10

  Integrated evaluation of soil quality after the incorporation of organic matter and microorganisms.

  Brazilian Journal of microbiology, 33, 35-40.

  Valarini, P.J., Alvarez, M.C.D., Gascó, J.M., Guerrero, F., and Tokeshi, H.

  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-83822002000100007

  Organic and transition bananas: experience with effective microorganisms (EM).

  Taller internacional sobre inducción de resistencia y uso de tecnologías limpias para el manejo de plagas en plantas Turrialba (Costa Rica), 33-39.

  Tabora, P., Okumoto, S., and Elango, F.

  https://www.researchgate.net/publication/266871323_Organic_and_Transition_Bananas_Experience_With_Effective_Microorganisms_EM

  Total economic development benefits for the application of effective microorganisms technology to shrimp production.

  Journal of Environmental Science and Management , 5.

  Aguilar, F.

  http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=PH2003001480

 18. 2001

  Effects of a microbial inoculant, organic fertilizer and chemical fertilizer on water stress resistance of sweet corn.

  Journal of crop production, 3, 223-233.

  Xu, H.-L.

  http://Effects of a Microbial Inoculant, Organic Fertilizer and Chemical Fertilizer on Water Stress Resistance of Sweet Corn

  Effect of effective microorganisms on composting characteristics of chicken manure.

  Journal of Tropical Agriculture and Food Science, 29, 189-196.

  Ong, H., Chew, B., and Suhaimi, M.

  Effect of organic fertilizer and effective microorganisms on growth, yield and quality of paddy-rice varieties.

  Journal of crop production, 3, 269-273.

  Iwaishi, S.

  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J144v03n01_22?src=recsys

  Soil-root interface water potential in sweet corn as affected by organic fertilizer and a microbial inoculant.

  Journal of crop production, 3, 139-156.

  Xu, H.-L.

  https://www.researchgate.net/publication/254380256_Soil-Root_Interface_Water_Potential_in_Sweet_Corn_as_Affected_by_Organic_Fertilizer_and_a_Microbial_Inoculant

  Effects of organic fertilizers and a microbial inoculant on leaf photosynthesis and fruit yield and quality of tomato plants.

  Journal of crop production, 3, 173-182.

  Xu, H.-L., Wang, R., and Mridha, M.A.U.

  https://www.researchgate.net/publication/233256597_Effects_of_Organic_Fertilizers_and_a_Microbial_Inoculant_on_Leaf_Photosynthesis_and_Fruit_Yield_and_Quality_of_Tomato_Plants

  Effect of a microbial inoculant on stomatal response of maize leaves.

  Journal of crop production, 3, 235-243.

  Xu, H.-L., Wang, X., and Wang, J.

  https://www.researchgate.net/publication/233141079_Effect_of_a_Microbial_Inoculant_on_Stomatal_Response_of_Maize_Leaves

  Growth nodulation and VAM colonization response of Vigna radiata (L.) Wilczek to co-inoculation of biopower & effective microorganisms (EM).

  Pakistan Journal of Botany, 33, 743-775.

  Bajwa, R., Nasir, M., and Javaid, A.

  https://www.researchgate.net/publication/228838812_Growth_nodulation_and_yield_response_of_soybean_to_biofertilizers_and_organic_manures

  Phytophthora resistance of organically-fertilized tomato plants.

  Journal of crop production , 3, 77-84.

  Wang, R., Xu, H.-L., and Mridha, M.A.U.

  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J144v03n01_07?journalCode=wzcp20

  Properties and applications of an organic fertilizer inoculated with effective microorganisms.

  Journal of Crop production, 3, 255-268.

  Yamada, K., and Xu, H.L.

  https://www.researchgate.net/publication/232939811_Properties_and_Applications_of_an_Organic_Fertilizer_Inoculated_with_Effective_Microorganisms

  Use of effective microorganisms to suppress malodors of poultry manure.

  Journal of crop production, 3, 215-221.

  Li, W., and Ni, Y.

  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J144v03n01_17

 19. 2000

  Cotton production through integrated plant nutrition system.

  Pakistan Journal of Biological Sciences, 3, 674-676.

  Ahmed, I., Zia, M.H., and John, A.

  Improvement in biological nitrogen fixation and yield of groundnut by the application of effective microorganisms.

  Pakistan Journal of Biological Sciences, 3, 320-322.

  Iqbal, M., and Jilani, G.

  https://scialert.net/fulltext/?doi=pjbs.2000.320.322

  Use of integrated approaches to manage inferior soil and water resources for rice production.

  Pakistan Journal of Biological Sciences, 3, 1062-1065.

  Khan, M.I.A., and Zia, M.H.

  http://www.teraganix.com/category-s/1177.htm

 20. 1999

  Alternatives of mineral nutrient sources to sustain wheat production.

  International Journal of Agriculture and Biology, 1(4), 293-296.

  Zia, M.H., Ahmed, I., Haq, M.A., and Jamil, M.

  https://www.researchgate.net/publication/236649789_Alternatives_of_mineral_nutrient_sources_to_sustain_wheat_production

  An in vitro Antibacterial Activity of Different Effective Microorganism Cultures Against Pathogenic Species.

  Pakistan Journal of Biological Sciences, 2, 214-216.

  Sajjad-ur-Rahman, M.S., Hussain, T., Hussain, S., and Ansar, M.

  https://www.researchgate.net/publication/26608480_An_in_vitro_Antibacterial_Activity_of_Different_Effective_Microorganism_Cultures_Against_Pathogenic_Species

  EM and VAM technology in Pakistan V: Response of chickpea (Cicer arietwum L.) to co-inoculation with Effective Microorganisms (EM) and VA Mycorriza under allelopathic stress.

  Pak J Bot, 31, 387-339.

  Bajwa, R., Javaid, A., and Haneef, B.

  https://www.researchgate.net/publication/236205198_EM_and_VAM_Technology_in_Pakistan_V_Response_of_chickpea_Cicer_arietinum_L_to_co-inoculation_of_effective_microorganisms_EM_and_VA_mycorrhiza_under_allelopathic_stress

  Influence of “effective microorganisms”(EM) on vegetable production and carbon mineralization−a preliminary investigation.

  Journal of Sustainable Agriculture, 14, 15-25.

  Daly, M., and Stewart, D.

  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J064v14n02_04?src=recsys

  Rice and wheat production in Pakistan with effective microorganisms.

  American journal of alternative agriculture, 14, 30-36.

  Hussain, T., Javaid, T., Parr, J., Jilani, G., and Haq, M.

  https://www.researchgate.net/publication/231889884_Rice_and_wheat_production_in_Pakistan_with_Effective_Microorganisms

  Utilization of brackish groundwater for crops with EM-technology.

  Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 36, 186-188.

  Zia, M.H., Anwar ul Haq, M., and Ahmed, I.

  http://www.teraganix.com/category-s/1200.htm

 21. 1998

  EM and VAM technology in Pakistan. Effect of co-inoculation of effective microorganisms (EM) and VA mycorrhiza on plant growth and nutrient uptake in chickpea (Cicer arietinum L.).

  Pakistan Journal of Phytopathology, 10(1), 48-52.

  Bajwa, R., Javaid, A., Haneef, B.

  https://www.researchgate.net/publication/258339649_EM_and_VAM_technology_in_Pakistan_Effect_of_co-inoculation_of_effective_microorganisms_EM_and_VA_mycorrhiza_on_plant_growth_and_nutrient_uptake_in_chickpea_Cicer_arietinum_L