Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

Agriton logga

Vatten

I förorenade vatten dör arter som inte kan överleva i en nedbruten miljö och ekosystemet bryts ned. Omvänt, om mångfalden av mikroorganismer är rik, förbättras naturens självrenande förmåga och vattnet kan bli rent och friskt igen.

Anledningen till att EM® kan lösa dessa problem beror på att EM® aktiverar redan befintliga mikroorganismer och maximerar deras naturliga kraft så mikroliv och näringen ökar. EM® bidrar också till att neutralisera effekten av kemikalier, ex ammoniak och nitrater, vilket ger en förbättrad mikrobiell balans, minskar alger, gör vattnet friskare, klarare och främjar fiskarnas hälsa. 

Till vår digitala broschyr om EM® och vatten ->

Ikon med fisk som hoppar ikon vattna Ikon av en näckros