Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

Agriton logga

Lantbruk

Användning av EM®-produkter på jordbruksmark bidrar till jordförbättring genom att de Effektiva Mikroorganismerna harmoniserar med -och aktiverar redan befintliga mikroorganismer i jorden. En breddad bas av mikroorganismer gör att daggmaskar och mikrober ökar och jorden blir friskare. Detta resulterar i ett berikat ekosystemet. 

Effektiva Mikroorganismer (EM®) påskyndar nedbrytningen av organiskt material i jorden och bibehåller näringsämnena genom fermentering, detta luckrar upp marken vilket i förlängningen underlättar upptaget av vatten och näringsämnen. Som ett resultat gror växter bättre, kvalitén förbättras och skadedjur reduceras.

På Agriton har vi produkter för silage, gödselfermentering, jordförbättring samt för stall och ladugård. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Är du intresserad av att göra Bokashi i stor skala? Bokashikompost tillverkas från färskt organiskt material såsom gödsel, misslyckat ensilage, potatisskal mm. Läs mer här ->

ikon frö  ikon häst ikon EM

Återvinning av grönt avfall ger en fermenterad superkompost och ett stabilt ekosystem

Att fermentera gödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel: bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell kompost* som tillåts brinna (brytas ned med syre).

För friskare djur och bättre stallmiljö

I stallet skapar Microferm en mikrobiell balans och biologisk mångfald. En minskning av infektioner märks och hästens vitalitet och immunförsvar ökar. Behandlat strömaterial underlättar omvandlingen av det organiska materialet i boxen och produktionen av ammoniak reduceras...

Naturligt förekommande Effektiva Mikroorganismer (EM®) vitaliserar och stärker mikrolivet i jorden

Microferm är en noggrant utvald blandning av 80 olika effektiva mikroorganismer som samverkar för att återställa, förbättra och upprätthålla en sund mikrobiell balans i jorden.

From desperation to pride

Tanja Haase is a breeder of an old and rare North African breed, called "Barb". Her doomed mare recovered thanks to EM.

Happy sheep with healthy stomachs

Mr. Mario Kalek-Nageldinger from Germany has been using EM® on his sheep for 12 years.

Fermentera ditt flytgödsel för en förbättrad jordkvalité och tillväxt.

Genom att behandla flytgödsel med N-hance och Microferm går det att optimera ytterligare. Resultatet innebär att kvävet binds, obehaglig och skadlig lukt minskar och skorpbildning uteblir.

The permaculture research institute present evidence on Effective Microorganisms (EM®)

There is evidence that EM inoculation to the soil can improve the quality of soil, plant growth and yield. Plants will grow exceptionally well in soils inhabited and dominated by Effective Microorganisms.

Healthy Soil Microbes, Healthy People - The Atlantic 2013

The microbial community in the ground is as important as the one in our guts. We humans are a "superorganism", a residence of microbes who outnumber our own human cells ten to one.