Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

Agriton logga

Gårdsdjur

Mikroorganismer finns överallt i naturen, på människor, djurens hud, päls och i deras tarmar. Med EM® säkerställs en god mikroflora, såväl invärtes som utvärtes vilket ger djuren ett bättre immunförsvar och stärker deras hälsa. 

Eftersom EM® innehåller 100% naturliga ämnen kan produkterna med fördel användas till alla slags djur. De effektiva mikroorganismerna (fotosyntesbakterier, mjölksyrebakterier och jästsvampar) säkerställer en bra hälsa och frisk miljö i ladugård och stallar.

Till vår digitala broschyr för EM® till gårdsdjur ->

ikon häst lukt ikon Höna

För friskare djur och bättre stallmiljö

I stallet skapar Microferm en mikrobiell balans och biologisk mångfald. En minskning av infektioner märks och hästens vitalitet och immunförsvar ökar. Behandlat strömaterial underlättar omvandlingen av det organiska materialet i boxen och produktionen av ammoniak reduceras...

Happy sheep with healthy stomachs

Mr. Mario Kalek-Nageldinger from Germany has been using EM® on his sheep for 12 years.

Fermentera ditt flytgödsel för en förbättrad jordkvalité och tillväxt.

Genom att behandla flytgödsel med N-hance och Microferm går det att optimera ytterligare. Resultatet innebär att kvävet binds, obehaglig och skadlig lukt minskar och skorpbildning uteblir.

From desperation to pride

Tanja Haase is a breeder of an old and rare North African breed, called "Barb". Her doomed mare recovered thanks to EM.

Återvinning av grönt avfall ger en fermenterad superkompost och ett stabilt ekosystem

Att fermentera gödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel: bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell kompost* som tillåts brinna (brytas ned med syre).

Naturligt förekommande Effektiva Mikroorganismer (EM®) vitaliserar och stärker mikrolivet i jorden

Microferm är en noggrant utvald blandning av 80 olika effektiva mikroorganismer som samverkar för att återställa, förbättra och upprätthålla en sund mikrobiell balans i jorden.