Generalagentur för certifierad original EM®

2-3 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

1-2 dagars leverans. 30 dagars öppet köp.

Agriton logga

Bokashi

Bokashitekniken är ett enkelt sätt att kompostera dina matrester direkt i köket. Efter att avfallet fermenterats två veckor i hinken, grävs det ner i jorden och ger näring till hela din trädgård. Din insats bidrar positivt till miljön genom att öka mikrolivet i jorden och minska utsläpp av klimatgaser.  

När du gör Bokashi producerar du både en levande jordförbättring och flytande växtnäring -full med goda jordmikrober som sätter fart på tillväxten i trädgården och krukväxter. Våra samlade insatser leder till en ökad biologisk mångfald. Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Till vår digitala broschyr om Bokashi ->

ikon löv återvinnining ikon vattna trädgård

En metod för att fermentera större volymer av organisk materia.

Att fermentera stallgödsel och annat organiskt material är en enkel teknik som har en stor fördel -bokashitekniken binder 27 gånger mer klimatgaser än en traditionell gödselstack som tillåts brinna. De verksamma bakterierna i bokashin binder dessutom kväve och fosfor som därmed hindras från att läcka ut i våra vattendrag och övergöda dem. Väl i jorden aktiverar bokashin mikrolivet som är basen i ekosystemet. Med bruket av tekniken under en längre tid växer biomassan till och ger en mer fertil jord med bättre struktur som har en större förmåga att hålla näringsämnen, vatten och luft. Tekniken bygger mer robusta odlingssystem som bättre klarar extremt väder med torka och skyfall.

Bokashikompost tillverkas från färskt organiskt material såsom gödsel, misslyckat ensilage, potatisskal, vass, löv, träflis, klipprester, ogräs, etc. Det är viktigt att komma ihåg att materialet måste vara friskt och organiskt och inte ruttet, välbrunnet eller kontaminerat. Det organiska materialet måste innehålla både kol och kväve för att EM-bakterierna ska kunna starta fermenteringsprocessen. Läs mer här ->